Het invullen van scholing of een studiedag(deel) is maatwerk.
In overleg met de school zal gekeken moeten worden waar de prioriteiten, wensen en/of interesses liggen.

Wat kan ik bieden:

– Scholingstraject gericht op het verbeteren van het rekenonderwijs.
– Workshop gericht op het inzetten van rekenspel in de rekenles.
– Workshop werken met rijke rekenproblemen.

Andere onderwerpen die tijdens scholing/studiedagen aan bod kunnen komen zijn:
– Verbeteren van instructiekwaliteiten, hoe ziet effectieve instructie eruit.
– Werken met het handelingsmodel en het drieslagmodel.
– Inzicht krijgen op rekendidactiek, leerlijnen en minimum doelen.
– Inzicht krijgen in de verschillende oplossingsstrategieĂ«n. Welke oplossingsstrategieĂ«n gebruiken leerlingen, wat biedt de methode aan en welke keuzes maak je voor de zwakkere rekenaar.
– Hoe sluit je de rekenles aan op de onderwijsbehoeften van de leerling?
– Hoe ga je om met zwakke rekenaars in de bovenbouw?
– Doelgericht en diagnosticerend lesgeven, de leerkracht staat centraal met de leerling als spiegel.
– Werken met groepsplannen rekenen. Hoe maak ik van mijn groepsplan een praktisch werkbaar document?

Mijn streven is om de studiedagen uitdagend en praktisch in te richten aan de hand van informatie uit literatuur wordt een vertaalslag gemaakt naar de huidige werk situatie.
De leerkracht krijgt informatie en inzichten die hij in de praktijk situatie kan toepassen.

Neem, uiteraard geheel vrijblijvend, contact op met Rekenwijs om de mogelijkheden te bespreken.

"Kinderen zijn speciaal, hebben aandacht nodig bij de ontwikkeling, een ieder op een eigen niveau"