Diagnostisch rekenonderzoek:

Gericht op het in beeld krijgen van de rekenvaardigheden van de leerling.
De bedoeling is om er achter te komen hoe het kind rekent, welke oplossingsstrategieën past het kind toe, welke rekenvaardigheden beheerst het kind en waar zitten de hiaten.
Het is belangrijk om in overleg met de leerkracht en/of ouders eerst de hulpvraag duidelijk te krijgen.

Het onderzoek bestaat uit de volgende fases:
1. kwantitatief onderzoek (product)
2. kwalitatief onderzoek (proces)
3. informatie uit diagnostisch gesprek met de leerling

Hierna volgt de handelingsgerichte diagnostiek, het aangeven ven handelingssuggesties en het eventueel opstellen van een handelingsplan. De school gaat dan zelf aan het werk met het handelingsplan.
Na ongeveer 6 weken volgt een evaluatie. Is het doel bereikt en wat zijn de volgende stappen?
Individuele begeleiding via Rekenwijs is ook mogelijk zie kopje training.

Schoolbreed rekenonderzoek:

Dit onderzoek zal gericht zijn op het boven water krijgen van de knelpunten die de leerkrachten ervaren bij het rekenonderwijs en het in kaart brengen van de effectiviteit van het rekenonderwijs en de rekeninstructie.
Dit gebeurd o.a. door een analyse te maken van de cito gegevens, het houden van een enquête en het doen van observaties. Na het onderzoek zijn er voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een verbetertraject.
Voor begeleiding van dit proces en implementatie van nieuwe werkwijze zie kopje scholing.

Neem, uiteraard geheel vrijblijvend, contact op met Rekenwijs om de mogelijkheden te bespreken.

er kan een tekst staan

"Kinderen zijn speciaal, hebben aandacht nodig bij de ontwikkeling, een ieder op een eigen niveau"